Check de nieuwe website van Track Software!

Track Innovations

Track Verzuim is de module van Track Portal waarmee verzuimdossiers worden beheerd. Deze digitale verzuim dossiers bevatten diverse zaken: van de registratie van het verzuim en gespreksverslagen tot UWV formulieren. Naast alle Poortwachter acties, bewaakt de verzuimsoftware ook de afgesproken termijnen. Dit wordt gerealiseerd door taken en email berichten aan te maken voor de betrokken functionarissen, zoals leidinggevenden en/of arboco÷rdinatoren. Alle beschikbare informatie is gebruikersgebonden beveiligd. De intelligente autorisatie van gebruikers maakt het de interne medewerkers gemakkelijk om samen aan dossiervorming te werken met externe verzuim deskundigen. Bijvoorbeeld de bedrijfsarts of verzuimconsulent.
Lees meer...

 
Track Innovations is specialist op het gebied van arbo, verzuim software en re´ntegratie software. Onze klanten vindt u in de Zorg, Onderwijs, Facilitaire-, Arbo-, Re´ntegratie- en verzuimdienstverlening.

 
Meer informatie is te vinden op onze website: www.tracksoftware.nl